2023 Tác nhân nào dưới đây không gây hại cho đường dẫn khí?


27.8. Tác nhân nào dưới đây không gây hại cho đường dẫn khí?

A. Bụi.

B. Vi khuẩn.

C. Khói thuốc lá.

D. Khí oxygen.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho các vật làm bằng các vật liệu khác nhau trong bảng dưới đây. Khi đưa một thanh nam châm lại gần thì vật nào bị nam châm hút?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *