2023 Tại điểm nào (A, B, C, D) trên hình dưới đây, từ trường là mạnh nhất?

19.6. Tại điểm nào (A, B, C, D) trên hình dưới đây, từ trường là mạnh nhất?

=> Từ trường ở hai cực của nam châm là mạnh nhất. Ta có hình ảnh từ phổ của thanh nam châm. Từ trường ở hai cực của nam châm là mạnh nhất do đó ở hai từ cực hút sắt mạnh nhất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một nông trường có 4 máy gặt (cùng năng suất) đã gặt xong một cánh đồng hết 6 giờ. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *