2023 Tại sao các cây công nghiệp lâu năm đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp? | sgk Địa lý lớp 12

Câu 3: Tại sao các cây công nghiệp lâu năm đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp?

Cây công nghiệp lâu năm đóng vai trò quan trọng nhất trong cơ cấu sản xuất cây công nghiệp. Vì:

  • Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển cây công nghiệp (khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, đất đỏ badan, lao động, mạng lưới cơ sở chế biến …)
  • Cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, nguyên liệu cho công nghiệp.
  • Là nguồn hàng xuất khẩu chủ lực.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và trả lời câu hỏi: | SBT công dân 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *