2023 Tại sao cần để bình thí nghiệm trong mùn cưa hoặc cho hạt vào bình giữ nhiệt?

26.2. Tại sao cần để bình thí nghiệm trong mùn cưa hoặc cho hạt vào bình giữ nhiệt?

A. Giúp nhiệt độ trong bình không thoát ra môi trường ngoài.

B. Giúp nhiệt độ bên ngoài không làm cho môi trường trong các bình thí nghiệm tăng lên.

C. Giúp cách nhiệt giữa môi trường bên trong và bên ngoài bình thí nghiệm.

D. Giúp cho hạt đậu ấm hơn.

  • C. Giúp cách nhiệt giữa môi trường bên trong và bên ngoài bình thí nghiệm.

=> Hạt nảy mầm có quá trình hô hấp diễn ra mạnh mẽ. Hô hấp sinh ra nhiệt, làm số đo của nhiệt kế tăng lên. Tại sao lại đặt bình thủy tinh chứa hạt trong thùng mùn cưa? Để hạn chế sự thoát nhiệt của bình thủy tinh chứa hạt, nhiệt kế đo nhiệt độ chính xác hơn.

Bài Hay  2023 Điền công thức hoá học và mô tả số lượng các nguyên tử của các nguyên tố vào chỗ trống để hoàn thiện bảng sau:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *