2023 Tại sao một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể?

22.9. Tại sao một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể?

  •  Việc ăn kiêng sẽ làm giảm hàm lượng các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể 
  • Thiếu nguyên liệu cho quá trình chuyển hoá các chất 
  • Giảm tốc độ quá trình trao đối chất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Việc sử dụng tục ngữ trong giao tiếp có lợi ích ra sao? | SBT Văn 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *