2023 Tại sao người Ai Cập cổ lại sùng bái tự nhiên? Theo em, tôn giáo, tín ngưỡng góp phần thúc đẩy sự phát triển những lĩnh vực nào của Ai Cập cổ đại? | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Câu 6: Tại sao người Ai Cập cổ lại sùng bái tự nhiên? Theo em, tôn giáo, tín ngưỡng góp phần thúc đẩy sự phát triển những lĩnh vực nào của Ai Cập cổ đại?

 Người Ai Cập cổ đại sùng bái tự nhiên vì:

  • Trong cuộc sống hằng ngày và đặc biệt là hoạt động sản xuất nông nghiệp của cư dân Ai Cập có sự gắn bó và phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau của tự nhiên, như: gió, mưa, nắng…

  • Mặt khác, ở thời cổ đại, nhận thức của con người về thế giới còn nhiều hạn chế

Bài Hay  2023 Thuốc thử nào sau đây phân biệt được hai dung dịch HCl và NaCl? A. Phenolphthalein. B. Hồ tinh bột. C. Quỳ tím. D. Nước brom. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Vì vậy, sùng bái tự nhiên là kết quả tất yếu của cư dân Ai Cập cổ đại.

Tôn giáo, tín ngưỡng góp phần thúc đẩy sự phát triển của y học, kiến trúc của Ấn Độ cổ đại, vì: người Ai Cập cho rằng con người là bất tử, sau khi chết nếu thể xác còn nguyên vẹn thì linh hồn sẽ quay trở lại hồi sinh con người. Quan niệm này dẫn đến tục ướp xác và xây lăng mộ để giữ thi thể tồn tại lâu dài.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *