2023 Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta? | GDCD 12 (Trang 83 – 92 SGK)

Câu 2: Tại sao nói quyền học tập của công dân Việt Nam thể hiện tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta?

Không phải ở chế độ xã hội nào trẻ em cũng được quyền học tập. Quay lại lịch sử thời xã hội phong kiến, tỉ lệ biết chữ của nhân dân ta rất ít, chỉ có con của giai cấp bóc lột mới được biết chữ.

Ngày nay, khi đất nước đã dần phát triển thì nền giáo dục từ đó cũng được phát triển theo. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, đang từng bước phổ cập trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đây là một bước tiến vượt bậc của đất nước, thể hiện chủ trương, quan điểm của đảng tất cả vì con người, thực hiện điều mong muốn của Bác Hồ “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đây chính là tính nhân văn của chế độ xã hội ở nước ta.

Bài Hay  2023 Giải thích vì sao tetrachloromethane (CCl4) tuy là phân tử không cực nhưng có nhiệt độ sôi cao hơn trichloromethane (CHCl3) là phân tử có cực. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *