2023 Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp ? | sgk Địa lý lớp 12

Câu 5: Tại sao nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp ?

Nói việc đảm bảo an toàn lương thực là cơ sở để đa dạng hóa nông nghiệp là bởi vì:

  • Nhằm giải quyết vấn đề ăn cho XH đông dân (trên 90 triệu dân).
  • Tạo điều kiện để phát triển ngành chăn nuôi, đưa ngành chăn nuôi lên thành ngành SX chính, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu KT nông nghiệp.
  • Tạo nguồn nguyên liệu cho CN chế biến, góp phần chuyển dịch cơ cấu KT, tạo nguồn hàng XK có giá trị như lúa, gạo, rau quả nhiệt đới…
  • Đảm bảo an ninh lương thực, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng.
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/de-bai/2-so.html-5

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *