2023 Tại sao phải đặt vào mỗi bình thí nghiệm một chiếc nhiệt kế?

26.3. Tại sao phải đặt vào mỗi bình thí nghiệm một chiếc nhiệt kế?

  •  Để mỗi nhiệt kế đo nhiệt độ trong từng lọ một cách độc lập, không ảnh hưởng đến kết quả đo.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Để tăng hiệu suất thụ phấn ở thực vật, người ta thường sử dụng biện pháp gì? Lấy ví dụ về một số cây trồng thường được thụ phấn nhân tạo trong trồng trọt.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *