2023 Tại sao trong thí nghiệm quan sát hô hấp ở hạt nảy mầm, cốc nước vôi trong ở chuông có đĩa hạt đậu nảy mầm có váng đục trên bề mặt?

27.6. Tại sao trong thí nghiệm quan sát hô hấp ở hạt nảy mầm, cốc nước vôi trong ở chuông có đĩa hạt đậu nảy mầm có váng đục trên bề mặt?

  • Váng trong cốc nước vôi là kết tủa $CaCO_{3}$ được tạo thành do phản ứng giữa khí $CO_{2}$ và $CaOH_{2}$ Khí $CO_{2}$ được tạo ra trong quá trình hô hấp của hạt.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nguyên tố R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai đồng vị là $^{79}R$ (chiếm 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *