2023 Tập tính là gì? Nêu một số tập tính phổ biến ở động vật.

33.7. Tập tính là gì? Nêu một số tập tính phổ biến ở động vật.

  • Tập tính là một chuỗi những phản ứng trả lời các kích thích đến từ môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể, đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển. Một số tập tính ở động vật như: tập tính bảo vệ lãnh thổ, săn mỗi, di cư, sống bây đàn,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy phân tích về cách cảm nhận phong cảnh thiên nhiên của người xưa | Văn 11 tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *