2023 Thảo luận về bản hướng dẫn nơi công cộng mà bạn đã xây dựng. | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

Thảo luận về bản hướng dẫn nơi công cộng mà bạn đã xây dựng.

Người nói

Người nghe

–       Giới thiệu tên của văn bản hướng dẫn

–       Thuyết minh về các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản hướng dẫn

–       Thuyết minh về các thông tin chính trong văn bản hướng dẫn

–       Xin ý kiến phản hồi của người nghe về phần thuyết trình

–       Chú ý đến tên của văn bản hướng dẫn

–       – Chú ý đến các phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản hướng dẫn

–       Ghi lại những thông tin chính trong văn bản hướng dẫn

–       Ghi lại những thông tin chính trong văn bản hướng dẫn

–       Nếu phản hồi về nội dung của văn bản hướng dẫn cũng như cách thuyết tình của người nói.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hai thanh A, B gồm một thanh nam châm và một thanh sắt có hình dạng giống nhau. Thanh nam châm có cực từ ở hai đầu thanh. Khi đặt A và B ở các vị trí như Hình a thì chúng không hút nhau còn khi đặt như Hình b thì chúng hút nhau. Hãy cho biết thanh nào là

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *