2023 Thay dấu “?” bằng số thích hợp:


1.22.  Thay dấu “?” bằng số thích hợp:


a) 

b)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 31: Sinh trưởng và phát triển ở động vật | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *