2023 Thế nào là chữ tượng hình? Nêu ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 5: Thế nào là chữ tượng hình? Nêu ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ

Chữ tượng hình là: ………………………………………………………………………….

Ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ: …………………………….

Chữ tượng hình là: loại chữ viết sử dụng hình ảnh để biểu thị âm thanh hoặc ý nghĩa.

Ý nghĩa của sự ra đời chữ viết, chữ số Ai Cập cổ:

  • Là một trong những hệ thống chữ viết ra đời sớm nhất trên thế giới; phản ánh trình độ tư duy của cư dân Ai Cập.

  • Minh chứng cho thời đại hoàng kim của Ai Cập cổ đại.

  • Là phương tiện chủ yếu lưu giữ thông tin từ đời này qua đời khác.

  • Là cơ sở để người đời sau nghiên cứu về văn hóa Ai Cập thời cổ đại.

Bài Hay  2023 Ở trạng thái lỏng, giữa các phân tử hydrogen halide nào sau đây tạo được liên kết hydrogen mạnh? A. HCl. B. HI. C. HF. D. HBr. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *