2023 Theo bảng xêp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020 – 2021 | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 50: Theo bảng xêp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2020 – 2021, câu lạc bộ Leicester City hơn câu lạc bộ Aston Vila 11 điểm. Tính điểm số của mỗi câu lạc bộ, biết rằng điểm số của câu lặc bộ Leicester City bằng 1,2 lần điểm số của câu lạc bộ Aston Villa.

Gọi điểm số của câu lạc bộ Leicester City và Aston Villa lần lượt là x, y:

Ta có: x = 1.2y =$\frac{6}{5}y$ =>$ \frac{x}{6}=\frac{y}{5}$. Lại có: x – y = 11

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

$ \frac{x}{6}=\frac{y}{5} =\frac{x-y}{6-5}=11$

=> x = 66 (điểm); y = 55(điểm)

Vậy điểm số của câu lạc bộ Leicester City và Aston Villa lần lượt là 66 điểm, 55 điểm. 

Bài Hay  2023 Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi a = 5 thì b = -10. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *