2023 Theo em, hình ảnh sau đây nói lên điều gì? Qua đó em muốn gửi thông điệp gì đến bạn bè và người thân? Em sẽ có những hành động cụ thể gì để thực hiện thông điệp đó?

23.7. Theo em, hình ảnh sau đây nói lên điều gì? Qua đó em muốn gửi thông điệp gì đến bạn bè và người thân? Em sẽ có những hành động cụ thể gì để thực hiện thông điệp đó?

– Hình ảnh trên cho thấy việc trồng và bảo vệ cây xanh để giảm ô nhiễm môi trường, điều hòa không khí.

– Thông điệp: “Hãy trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh”.

– Những hành động để thực hiện thông điệp trên:

+ Trực tiếp tham gia các phong trào trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong gia đình và ngoài xã hội.

Bài Hay  2023 Dãy nào sau đây gồm các đồng vị của cùng một nguyên tô hoá học? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

+ Tham gia tuyên truyền ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

+ Có hành động ngăn chặn các hành vi phá hoại cây xanh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *