2023 Theo em, tác phẩm “Tượng Đa-vít” (phần thân trên) (Mi-ken-lăng-giơ) phản ánh tư tưởng gì của phong trào Văn hoá Phục hưng | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 8: Theo em, tác phẩm “Tượng Đa-vít” (phần thân trên) (Mi-ken-lăng-giơ) phản ánh tư tưởng gì của phong trào Văn hoá Phục hưng

Theo em, tác phẩm “Tượng Đa-vít” của Mi-ken-lăng-giơ phản ánh tư tưởng nhân văn, đề cao vẻ đẹp của con người.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chọn từ điền vào chỗ trống trong các câu sau sao cho thích hợp | Văn 9 kì 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *