2023 Theo thống kê tính đến tháng 12 năm 2021 của NapoleonCat | SBT Toán 7 Cánh diều

BÀI TẬP

Bài 29: Theo thống kê tính đến tháng 12 năm 2021 của NapoleonCat (công cụ đo lường các chỉ số mạng xã hội), tổng số người dùng Facebook tại Việt Nam là 80595300 người, tăng 9055300 người so với số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2020.

a) Làm tròn chỉ số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2021 đến hàng triệu.

b) Tính số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng triệu).

 

a) 81000000 người

b) Số người dùng Facebook tính đến tháng 12 năm 2020: 80595300 – 9055300 = 71540000 (người) => làm tròn: 72000000 người.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho phương trình nhiệt hoá học sau: H2 (g) + F2 (g) → 2HF (g) $\Delta _{r}H_{298}^{o}$ = -546,00 kJ Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *