2023 Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào | SBT công nghệ 7 chân trời


7. Thời gian ngâm ủ của hạt giống phụ thuộc vào

A. đặc điểm của giống cây trồng.

B. chất lượng của hạt giống.

C. kích thước của hạt giống.

D. độ đồng đều của hạt.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT Lịch sử 10 cánh diều Bài 13: Văn minh Chăm - Pa, văn minh Phù Nam | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *