2023 Thực hiện dự án học tập (Theo nhóm): Ứng dụng công nghệ để xây dựng bài thuyết trình và thuyết trình về một vấn đề lịch sử. | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 7: Thực hiện dự án học tập (Theo nhóm): Ứng dụng công nghệ để xây dựng bài thuyết trình và thuyết trình về một vấn đề lịch sử (tuỳ chọn thuộc các chủ đề trong Chương trình Lịch sử 10).

— Xác định chủ đề/vắn đẻ sẽ lựa chọn để xây dựng bài thuyết trình và thuyết trình trước lớp.

— Lựa chọn và giới thiệu về công nghệ có thể sử dụng đề xây dựng và thuyết trình sản phẩm của nhóm.

— Chuẩn bị nguồn tư liệu (kênh chữ, kênh hình, hiện vật, tư liệu đa phương tiện… ).

— Xây dựng bài thuyết trình trên một hoặc một số nền tảng công nghệ.

Bài Hay  2023 Quan sát hình 45. | SBT Toán 7 Cánh diều

— Thuyết trình sản phẩm trước lớp vào một thời điểm thích hợp.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *