2023 Thực vật có hô hấp giống con người không? Giải thích.

27.12*. Thực vật có hô hấp giống con người không? Giải thích.

  • Thực vật cũng hấp thụ khí oxygen và thải khí carbon dioxide khi hô hấp như động vật nhưng hoạt động lấy khí oxygen và thải khí carbon đioxide là thụ động, còn ở động vật là chủ động (hoạt động hít – thở).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Phương thức biểu đạt nào không có trong bài thơ? | SBT Văn 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *