2023 Thùng thứ nhất chứa 17l dầu nặng 13.6kg | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 39: Thùng thứ nhất chứa 17l dầu nặng 13.6kg. Thùng thứ hai chứa 15l dầu nặng 12kg.

a) Tính tỉ số giữa thể tích dầu của thùng thứ nhất và thể tích của thùng thứ hai; tỉ số giữa khối lượng dầu thùng thứ nhất và khối lượng dầu thùng thứ hai.

b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?

a) Tỉ số giữa thể tích dầu của thùng thứ nhất và thể tích của thùng thứ hai là: 17 / 15 = $\frac{17}{15}$

Tỉ số giữa khối lượng dầu thùng thứ nhất và khối lượng dầu thùng thứ hai là: 13.6 / 12 = $\frac{17}{15}$

b) Do 17 / 15 = 13.6 / 12 nên hai tỉ số trên lập được tỉ lệ thức.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một học sinh thực hiện thí nghiệm và cho kết quả như sau: Bước 1: Lấy 2 mL dung dịch NaBr vào ống nghiệm, dung dịch không màu. Bước 2: Lấy tiếp 1 mL hexane vào ống nghiệm, lắc mạnh để quan sát khả năng hoà tan của 2 chất lỏng. Nhận thấy 2 chất lỏng khôn | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *