2023 Tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố carbon và hydrogen trong hợp chất methane luôn không đổi là 3 : 1. Hãy lập công thức hoá học của khí methane, biết khối lượng nguyên tử của C = 12;H = 1.


7.16. Tỉ lệ khối lượng giữa hai nguyên tố carbon và hydrogen trong hợp chất methane luôn không đổi là 3 : 1. Hãy lập công thức hoá học của khí methane, biết khối lượng nguyên tử của C = 12;H = 1.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quá trình trao đối chất ở sinh vật?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *