2023 Tìm các hoạt động được so sánh và từ ngữ dùng để so sánh trong mỗi đoạn thơ, câu văn sau rồi điền vào bảng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

5. Tìm các hoạt động được so sánh và từ ngữ dùng để so sánh trong mỗi đoạn thơ, câu văn sau rồi điền vào bảng.a.

Nhìn các thầy, các cô

Ai cũng như trẻ lại

Sân trường vàng nắng mới

Lá cờ bay như reo.

Nguyễn Bùi Vợi

b.

Con trâu đen lông mượt

Cái sừng nó vênh vênh

Nó cao lớn lênh khênh

Chân đi như đập đất.

Trần Đăng Khoa

c. Bên bờ ao, đàn đom đóm bay như giăng đèn mở hội.

Sự vật

Hoạt động 1

Từ ngữ dùng để so sánh

Hoạt động 2

M: Lá cờ

bay

như

reo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Hay  2023 Viết chương trình nhập một xâu là họ tên đầy đủ (gồm họ, đệm, tên) từ bàn phím, sau đó in ra màn hình lần lượt họ, đệm và tên vừa nhập | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

 

Sự vật

Hoạt động 1

Từ ngữ dùng để so sánh

Hoạt động 2

M: Lá cờ

bay

như

reo

 thầy cô

 nhìn

 như

 trẻ lại

 chân

 đi

 như

 đập đất

 đom đóm

 bay

 như

 giăng đèn mở hội

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *