2023 Tìm căn bậc hai số học của các số sau: 81; 8 100; 0,81; $81^{2}$


2.15. Tìm căn bậc hai số học của các số sau: 81; 8 100; 0,81; $81^{2}$

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nêu ví dụ cụ thể về sự hỗ trợ của các lĩnh vực công nghệ viễn thái, thực tại ảo tăng cường, giải trình tự gen đối với Sử học. | SBT Lịch sử 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *