2023 Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho:

A. CÂU HỎI (TRẮC NGHIỆM)

Tìm câu trả lời đúng trong các đáp án đã cho:

1. Số $\frac{1}{7}$ là:

A. Số tự nhiên;

B. Số nguyên;

C. Số hữu tỉ dương;

D. Số hữu tỉ.

=> $\frac{1}{7}$ là số hữu tỉ âm nên chỉ có đáp án D thỏa mãn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 4 bài Luyện tập chung (Tiếp) Toán 5 trang 32

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *