2023 Tìm chữ số thích hợp cho chỗ trống: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 17: Tìm chữ số thích hợp cho chỗ trống:

a) 4.62…9 < 4.6211;

b) -0.76…(14) < -0.76824;

c) 7,53 > 7,…(3);

d) -158.76 > -158.(7…) > -158.(7).

a) 4.6209 < 4.6211;

b) -0.769(14) < -0.76824;

c) 7,53 > 7,4(3);

d) -158.76 > -158.(76) > -158.(7).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy kể tên 3 vật có trong nhà em được làm từ vật liệu từ và 3 vật được làm từ vật liệu khác. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *