2023 Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là $\frac{2}{3}$ và diện tích của nó là 40 m$^{2}$. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 46*: Tìm chu vi của một hình chữ nhật biết tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là $\frac{2}{3}$ và diện tích của nó là 40 m$^{2}$.

Gọi chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật đã cho lần lượt là x(m), y(m).

Do tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài là $\frac{2}{5}$ nên $\frac{x}{y}=\frac{2}{5}$ hay $\frac{x}{2}= \frac{y}{5}$

Đặt $\frac{x}{2}= \frac{y}{5}$ = k (k > 0). Khi đó, ta có x = 2k; y = 5k.

Do diện tích của hình chữ nhật là 40 m$^{2}$ nên xy = 40.

Suy ra 2k x 5k = 40 hay 10k$^{2}$ = 40, tức là k$^{2}$ = 4.

Ta thấy: 2$^{2}$ = (-2)$^{2}$ = 4 mà k>0 nên k = 2.

Do đó x = 2 x 2 = 4 (m) và y = 5 x 2 = 10(m).

Bài Hay  2023 Giải VBT bài Ôn tập phép cộng, phép trừ | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Vậy chu vi của hình chữ nhật đó là: 2 x (4 + 10) = 28 (m).

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *