2023 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $\frac{4}{3+\sqrt{2-x}}$

2.20. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: $\frac{4}{3+\sqrt{2-x}}$

Ta thấy biểu thức đã cho có tử và mẫu đều là số dương, tử số là 4 không đổi, do đó biểu thức có giá trị lớn nhất khi mẫu số nhỏ nhất.

Ta có:

Vậy biểu thức đã cho có giá trị lớn nhất là $\frac{4}{3}$

Dấu “=” xảy ra khi 2−x=0⇒x=2(tm)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 CÂU 4. Hãy xác định hình ảnh nào dưới đây thể hiện tín ngưỡng phồn thực hoặc tín ngưỡng sùng bái tự nhiên. Những hình tượng đó ảnh hưởng thế nào đến phong tục tập quán của người Việt cổ? | SBT lịch sử 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *