2023 Tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 92*: Tìm giá trị nhỏ nhất của mỗi biểu thức sau:

a) A = $\left |  x-1\right |+21$

b) B = $\sqrt{x}+x^{2}-22$ với$ x\geq0$

a) Ta có: $\left |  x\right |\geq0$ với mọi số thực x nên A = $\left |  x-1\right |+21 \geq21$ với mọi số thực x.

Vậy giá trị nhỏ nhất của A là 21.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\left |  x\right |=0$. Suy ra x – 1 = 0 hay x = 1.

b) Ta có: $\sqrt{x}\geq0, x^{2}\geq0$ với mọi số thực x nên  $\sqrt{x}+x^{2}\geq0$ với mọi số thực x.

Suy ra B = $\sqrt{x}+x^{2}-22\geq-22$ với mọi số thực x.

Vậy giá trị nhỏ nhất của B là -22

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $\sqrt{x}=0, x^{2}=0$. Suy ra x = 0

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết lại cho đúng các tên riêng dưới đây: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *