2023 Tìm hiểu thực tế địa phương và lập bảng thống kê về các di tích lịch sử tiêu biểu, di sản văn hoá, di sản thiên nhiên của địa phương em và nêu một số biện pháp mà địa phương em đã thực hiện để bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình di sản đó. | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

BÀI TẬP 6: Tìm hiểu thực tế địa phương và lập bảng thống kê về các di tích lịch sử  tiêu biểu, di sản văn hoá, di sản thiên nhiên của địa phương em và nêu một số biện pháp mà địa phương em đã thực hiện để bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình di sản đó.

TT

Tên di tích/di sản

Loại hình

Biện pháp của địa phương để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích/di sản

Biện pháp đề xuất của em (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Hay  2023 Choose the correct consonant blends to complete the sentences. (2 pts) | SBT Tiếng Anh 10 kết nối tri thức


TT

Tên di tích/di sản

Loại hình

Biện pháp của địa phương để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích/di sản

Biện pháp đề xuất của em (nếu có)

 1

Văn Miếu Quốc Tử Giám 

Di tích lịch sử 

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch; quy hoạch lộ trình, tuyến tham quan, hệ thống biển thông tin, chỉ dẫn đối với khách tham quan, nghiên cứu, đề xuất giải pháp đối với vấn đề giao thông, bãi đỗ xe… 

 Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tham quan của khách du lịch đối với di tích, tác động môi trường, giải pháp kiểm soát ô nhiễm, xử lý các không gian cây xanh, mặt nước, tổ chức thu gom và vận chuyển rác thải;

Nhà tù Hoả Lò

Di tích lịch sử 

 Giá vé tham quan rẻ, nhiều chương trình truyền thông hấp dẫn ví dụ như  Đêm thiêng liêng – Night tour Maison Centrale

Mở rộng quy mô tham quan 

 Hoàng thành Thăng Long

Di tích lịch sử

 Khai quật thêm nhiều phế tích kiến trúc, hiện vật quan trọng trong Hoàng thành Thăng Long

 Truyền thông và marketing nhiều hơn để tiếp cận nhiều khách du lịch

Bài Hay  2023 Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 30

Xem toàn bộ: Giải SBT Bài 4: Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại

Từ khóa tìm kiếm Google: Giải SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức; Lịch sử 10 kết nối tri thức, giải lịch sử 10 kết nối tri thức sách bài tập bài 4 Sử học với một số lĩnh vực, ngành nghề hiện đại, giải SBT lịch sử 10 kết nối tri thức

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *