2023 Tìm hình ảnh so sánh và từ ngữ dùng để so sánh trong các in sau rồi điển vào bảng. () đoạn thơ, đoạn văn sau rồi điền vào bảng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

5. Tìm hình ảnh so sánh và từ ngữ dùng để so sánh trong các in sau rồi điển vào bảng. () đoạn thơ, đoạn văn sau rồi điền vào bảng.a.

Trẻ em như búp trên cành.

(Hồ Chí Minh)

Những đêm nào trăng khuyết

Trông giống con thuyền trôi.

(Nhược Thuỷ)

c. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.

(Vũ Tú Nam)

Sự vật 1

Từ ngữ dừng để so sánh

Sự vật 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Hay  2023 Xác định số oxi hoá của các nguyên tố trong các chất và ion sau. a) Fe, N2, SO3, H2SO4, CuS; Cu2S; Na2O2; H3AsO4. b) Br2; O3; HCIO3, KCIO4; NaCIO ; NH4NO3 ; N2O; NaNO2. c) Br$^{-}$; PO4$^{3-}$; MnO4$^{-}$, CIO3$^{-}$, H2PO4$^{-}$, SO4$^{2-}$, NH4$^{ | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

 

Sự vật 1

Từ ngữ dừng để so sánh

Sự vật 2

 Trẻ em

 như

Búp trên cành 

 Đêm trăng khuyết

 Trông

Con thuyền trôi 

 Cây gạo

 Như

 Tháp đèn khổng lồ

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *