2023 Tìm số đối của mỗi số hữu tỉ sau: $\frac{37}{221}$; $\frac{-93}{1171}$; $\frac{87}{-19543}$; 41,02; -79,8. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 5: Tìm số đối của mỗi số hữu tỉ sau: $\frac{37}{221}$; $\frac{-93}{1171}$; $\frac{87}{-19543}$; 41,02; -791,8.

 

Số đối của các số $\frac{37}{221}$; $\frac{-93}{1171}$; $\frac{87}{-19543}$; 41,02; -79,8 lần lượt là: $\frac{-37}{221}$; $\frac{93}{1171}$; $\frac{87}{19543}$; -41,02; 791,8

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Theo em, hình ảnh sau đây nói lên điều gì? Qua đó em muốn gửi thông điệp gì đến bạn bè và người thân? Em sẽ có những hành động cụ thể gì để thực hiện thông điệp đó?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *