2023 Tìm số đối của mỗi số sau | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 14: Tìm số đối của mỗi số sau: 23.56; 3.552; $\frac{3}{9};\sqrt{156}; -\sqrt{17} ;\frac{-15}{41}$.

Số đối của các số 23.56; 3.552; $\frac{3}{9};\sqrt{156}; -\sqrt{17} ;\frac{-15}{41}$ lần ;ượt là -23.56; -3.552; $-\frac{3}{9};-\sqrt{156}; \sqrt{17} ;\frac{15}{41}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 1 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *