2023 Tìm số thích hợp cho ô trống | SBT Toán 7 Cánh diều


Bài 6: Tìm số thích hợp cho ô trống 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1.1 Một ô tô chạy thử nghiệm trên một đoạn đường thẳng. Cứ 5 s thì có một giọt dầu từ động cơ của ô tô rơi thẳng xuống mặt đường. Hình 1.1 cho thấy mô hình các giọt dầu để lại trên mặt đường. | SBT Vật lí 10 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *