2023 Tìm số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả 83000 | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 30: Tìm số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả 83000

số tự nhiên lớn nhất sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả 83000: 83499

số tự nhiên nhỏ nhất sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả 83000: 82500

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 9 câu) thuật lại một trận thi đấu, buổi luyện tập thể thao em hoặc một | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *