2023 Tìm số tự nhiên n nhỏ hơn 45 sao cho x= \frac{\sqrt{n}-1}{2} là số nguyên.

2.21.  Tìm số tự nhiên n nhỏ hơn 45 sao cho  x= \frac{\sqrt{n}-1}{2} là số nguyên.

Ta có:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điền số hoặc dấu thích hợp vào ô trống:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *