2023 Tìm từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành thông tin sau:

36.4. Tìm từ/cụm từ phù hợp để hoàn thành thông tin sau:

Mô phân sinh đỉnh giúp thân, cành và rễ tăng lên về …(1)… Mô phân sinh bên giúp thân, cành và rễ tăng lên về …(2)…

  • (1) chiều dài
  • (2) chiều ngang.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm số thích hợp cho ô trống trong các hình tháp dưới đây theo quy tắc | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *