2023 Tìm từ ngữ chỉ các âm thanh được so sánh với nhau trong các câu thơ sau rồi điền vào bảng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

5. Tìm từ ngữ chỉ các âm thanh được so sánh với nhau trong các câu thơ sau rồi điền vào bảng.

Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Hồ Chí Minh

Đã có ai lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ

Như tiếng thác dội về

Như ào ào trận gió.

Nguyễn Viết Binh

Tiếng mưa ràn rạt

Như là đuổi nhau

Tiếng mưa rào rào

Như đang đổ thóc.

Trần Lan Vinh

 Sự vật 1

 Âm thanh 1

 Từ ngữ dùng để so sánh

 Âm thanh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sự vật 1

 Âm thanh 1

 Từ ngữ dùng để so sánh

 Âm thanh 2

 Tiếng suối

 trong

 như

 hát xa

 tiếng mưa

 tiếng tác dội

 như

 ào ào

 Tiếng mưa

 rào rào

 như

 đổ thóc

Bài Hay  2023 Một hình lập phương có thể tích là 125 m$^{3} | SBT Toán 7 Cánh diều

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *