2023 Tìm từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ phẩm chất có trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động, từ ngữ chỉ phẩm chất có trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng

1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

2. Học tập tốt, lao động tốt.

3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.

4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.

5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Hồ Chí Minh

a. Từ ngữ chỉ hoạt động

b. Từ ngữ chỉ phẩm chất

a. Từ ngữ chỉ hoạt động: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập, lao động, giữ vệ sinh,

b. Từ ngữ chỉ phẩm chất: kỉ luật, đoàn kết, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

Bài Hay  2023 Giải SBT chủ đề 8: Rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *