2023 Tính độ dài cạnh của hình lập phương, | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 2: Tính độ dài cạnh của hình lập phương, biết thể tích của hình lập phương đó bằng thể tích của hình hộp chữ nhật có ba kích thước: chiều dài là 8 dm, chiều rộng là 4 dm, chiều cao là 2 dm.

Thể tích của hình hộp chữ nhật là : 8 x 4 x 2 = 64 (dm$^{3}$)

Gọi d (dm) là độ dài cạnh của hình lập phương.

Do thể tích của hình lập phương bằng thể tích của hình hộp chữ nhật nên ta có d$^{3}$ = 64. Mà 4$^{3}$ = 64 nên d = 4 (dm)

 Vậy độ dài cạnh của hình lập phương là 4 dm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *