2023 Tình hình chính trị – xã hội đã ảnh hưởng như thế nào tới tiến trình phát triển văn minh Ấn Độ cổ – trung đại? | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 2: Tình hình chính trị – xã hội đã ảnh hưởng như thế nào tới tiến trình phát triển văn minh Ấn Độ cổ – trung đại? 

Thế kỉ III TCN, A-sô-ca (Ashoka) thống nhất Ấn Độ, ……………………………………….

Từ thế kỉ VI TCN đến thế kỉ IV, ……………………………………………………………………..

Thế kỉ IV…………………………………………………………………………………………………….

Thời kì trung đại Ấn Độ  ………………………………………………………………………………

 

 

  • Thế kỉ III TCN, A-sô-ca (Ashoka) thống nhất Ấn Độ, tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa phát triển, xã hội ổn định.

  • Từ thế kỉ VI TCN đến thế kỉ IV, các quốc gia cổ đại và vương triều được thành lập.

  • Thế kỉ VI, chế điih phong kiến được xác lập và phát triển thịnh đạt ở giai đoạn Vương triều Hồi giáo Mô-gô (Mogul).

  • Thời kì trung đại Ấn Độ kết thúc với sự xâm lược và cai trị của thực dân Anh (giữa thế kỉ XIX).

Bài Hay  2023 Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *