2023 Tính | SBT Toán 7 Cánh diều

 

BÀI TẬP

Bài 11: Tính

a) -6,07 + 3,58;

b) $\frac{3}{5}$ + (-4);

c) $1\frac{3}{5}$ – $\frac{-7}{11}$:

d) $\frac{-7}{13}$ + 0,6;

e) -1,221 x $\frac{2}{-5}$;

g) $\frac{-17}{7}$ / 0,25.

a) -6,07 + 3,58 = -2.49;

b) $\frac{3}{5}$ + (-4) = -3.4;

c) $1\frac{3}{5}$ – $\frac{-7}{11}$ = $\frac{123}{55}$;

d) $\frac{-7}{13}$ + 0,6 = $\frac{4}{65}$;

e) -1,221 x $\frac{2}{-5}$ = 0,4884;

g) $\frac{-17}{7}$ / 0,25 = $\frac{-68}{7}$.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bạn Canh muốn cắt một hình chữ nhật có diện tích bằng 18 cm$^{2}$. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *