2023 Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ở Hình 7a. | SBT Toán 7 Cánh diều

BÀI TẬP

Bài 1: 

a) Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ở Hình 7a.

b) Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình lập phương ở Hình 7b.

a) V = 3 x 2 x 2 = 12 ($cm^{3}$)

$S_{xq}$ = 2 x (3 + 2) x 2= 20 ($cm^{2}$)

b) V = $2^{3}$ = 8 ($cm^{3}$)

$S_{xq}$ = 4 x 2$^{2}$= 16 ($cm^{3}$)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT tin học 7 Cánh diều bài 5 Thực hành khám phá trình quản lí hệ thống tệp | SBT Tin học 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *