2023 Tính tốc độ theo đơn vị m/s trong các trường hợp sau:

8.5. Tính tốc độ theo đơn vị m/s trong các trường hợp sau:

a) Một vận động viên thực hiện cuộc thi chạy cự li 100 m trong 10,5 giây.

b) Một con dế mèn chuyển động trên đoạn đường 10 m trong 1 phút 30 giây.

c) Một con ốc sên bò dọc theo bờ tường dài 50 cm trong 30 phút.

a) Tốc độ của vận động viên: v= $\frac{s}{t}$ = $\frac{100m}{0.5s}$

b) Tốc độ của con dế mèn: v= $\frac{s}{t}$ = $\frac{10m}{90s}$

c) Tốc độ của con ốc sên: v= $\frac{s}{t}$ = $\frac{0.5m}{30 x 60s}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 3. Trang 32 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *