2023 Tổng các giá trị x thỏa mãn $\left | x-\frac{1}{2}\right |-1=\frac{5}{2}$ là: | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 74: Tổng các giá trị x thỏa mãn $\left |  x-\frac{1}{2}\right |-1=\frac{5}{2}$ là:

A. 4

B. -3

C. 1

D. -1

$\left |  x-\frac{1}{2}\right |-1=\frac{5}{2}$ 

=> $\left |  x-\frac{1}{2}\right |=\frac{7}{2}$

=> $ x-\frac{1}{2}=\frac{7}{2} $ hoặc $ x-\frac{1}{2}=\frac{-7}{2}$

=> x = 4 hoặc x = -3 suy ra tổng x thỏa mãn = 1

Đáp án : C

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải bài tập 1 trang 5 VBT toán 3 tập 2 kết nối tri thức | VBT Toán 3 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *