2023 Tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

VẬN DỤNG

1.9. Tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là

A.3.            B4.            C.6.             D.7.

Đáp án: D

 Do tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là  $10\Rightarrow$ P + E + N = 10 hay 2Z + N = 10 $10\Rightarrow$ N = 10 – 2Z (*)

Ta có: $1\leq \frac{N}{Z}\leq 1,52$

Thay (*) vào ta có: $1\leq \frac{10-2Z}{Z}\leq 1,52$

$\Leftrightarrow Z\leq 10-2Z\leq 1,52Z$

$\Leftrightarrow 2,84\leq Z\leq 3,33$

Vậy Z = 3, N = 4

Số khối của nguyên tử nguyên tố X là A = Z + N = 3 + 4 = 7

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT bài 18: Nam châm

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *