2023 Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 13. Cấu hình electron của nguyên tử X là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

VẬN DỤNG

4.15. Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 13. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. $1s^{2}2s^{2}2p^{3}$.        B. $1s^{2}2s^{2}2p^{2}$.   

C. $1s^{2}2s^{2}2p^{1}$.        D. $1s^{2}2s^{2}$

Đáp án: D

Do tổng số các hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là  $13\Rightarrow$ P + E + N = 13 hay 2Z + N = 13 $\Rightarrow$ N = 13 – 2Z (*)

Ta có: $1\leq \frac{N}{Z}\leq 1,52$

Thay (*) vào ta có: $1\leq \frac{13-2Z}{Z}\leq 1,52$

$\Leftrightarrow Z\leq 13-2Z\leq 1,52Z$

$\Leftrightarrow 3,7\leq Z\leq 4,3$

$\Rightarrow$ Z = số e = 4

Vậy cấu hình electron của nguyên tử X là $1s^{2}2s^{2}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dựa theo nội dung bài thơ, hãy viết một câu nói về việc bạn nhỏ (hoặc ngấn nắng, cốc chén) đã làm để bà được ngủ ngon. | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *