2023 Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion $_{17}^{35}\textrm{Cl}^{-}$ là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.2. Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion $_{17}^{35}\textrm{Cl}^{-}$ là

A. 52.       B. 35.        C. 53.         D.51.

Đáp án: C

Số neutron = A – Z = 35 – 17 = 18

Số electron trong ion bằng 17 + 1 = 18

Tổng số hạt neutron, proton, electron trong ion $_{17}^{35}\textrm{Cl}^{-}$ bằng p + n + e = 17 + 18 + 18 = 53

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT toán 7 Chân trời bài 4 Đường vuông góc và đường xiên | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *