2023 Tổng số trang của 8 quyển vở loại một, 9 quyển vở loại hai và 5 quyển vở loại ba là 1980 trang | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 52: Tổng số trang của 8 quyển vở loại một, 9 quyển vở loại hai và 5 quyển vở loại ba là 1980 trang. Số trang của mỗi quyển vở loại hai bằng $\frac{2}{3}$ số trang của mỗi quyển vở loại một. Số trang 4 quyển vở loại ba bằng số trang của 3 quyên vở loại hai. Tính số trang mỗi quyển vở cho từng loại trên.

Gọi số trang của quyển vở loại một, hai, ba lần lượt là x, y ,z, ta có:

8x + 9y + 5z = 1980

$y=\frac{2}{3}x$ hay $\frac{y}{2}=\frac{x}{3}$

4z = 3y hay $\frac{z}{3}=\frac{y}{4}$

Suy ra $\frac{x}{6}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 $\frac{x}{6}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=\frac{5x+9y+5z}{8\times 6+9\times 4+5\times 3}=\frac{1980}{99}=60$

=> x = 120; y = 80; z = 60.

Vậy số trang của quyển vở loại một, hai, ba lần lượt là 120, 80, 60

Bài Hay  2023 Trong đợt chống dịch Covid - 19, để hưởng ứng phong trào "ATM gạo" | SBT Toán 7 Cánh diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *